top of page

over.

Ilse Oostvogels maakt en regisseert documentair theater. Ze kiest haar maatschappelijk engagement nadrukkelijk als uitgangspunt voor haar werk en schuwt zelf de confrontatie niet. Mensen die iets uit te vechten hebben met de maatschappij betrekt ze actief in haar werk, ook na de onderzoeksfase. Documentair materiaal wordt letterlijk op het podium gebracht; (een deel van) de acteurs maken zelf het onderwerp uit van de voorstelling. Ilse zoekt grenzen op en verlegt ze: ze werkt interdisciplinair, laat grenzen tussen professioneel en non-professioneel acteur verdwijnen, zoekt en creëert een indringende confrontatie tussen de situatie waarin het onderwerp van haar voorstelling zich bevindt en haar publiek.
Ilse behaalde eerst een master Germaanse Talen en Culturele Studies aan de KU Leuven en studeerde in 2016 af als regisseur en theaterdocent aan de Academie voor Theater (FHK) in Tilburg. Tijdens haar studie won ze o.a. de Jacques de Leeuw Prijs voor de meest talentvolle student van FHK en stond haar afstudeervoorstelling op Theaterfestival Boulevard. Momenteel zit Ilse in de Nieuwe Makersregeling (Fonds Podiumkunsten), onder de vleugels van Makershuis Tilburg en Het Zuidelijk Toneel.
bottom of page